Kopierat från Facebook, skriven av Erik Johansson.

Glöm allt som står i läroböckerna, det är nämligen fel. Nej, du har inte dina pengar på banken och bankerna lånar inte ut kronor som andra har satt in, utan skapar så kallade skuldpengar i samma sekund som de beviljar lån. Därmed uppstår också ny köpkraft. Detta sker ”ex nihilo” på latin, ur tomma intet.

Genom dubbel bokföring skapar banken en fordran på sig själv vilket blir en tillgång i bankens balansräkning på debetsidan, samtidigt som skulden blir ett tillgodohavande för kunden på kreditsidan. Den stora pengaproduktionen sker ute i privata banker och värdet backas helt och hållet upp av förtroende. Eftersom bankernas skuldpengar i praktiken fungerar som vanliga pengar är det svårt för gemene man att genomskåda bedrägeriet. 98 procent av alla pengar skapas elektroniskt och uteslutande som räntebelastad skuld.

Problemet ligget i att skulderna belastas med en extra kostnad i form av ränta som aldrig skapas vid lånetillfället. Denna lilla men viktiga detalj talar inte banken om när de utfärdar lån. Den inbyggda bristen gör att skulden aldrig går att betala så att allt färre skall kunna bli allt rikare på allt fler människors bekostnad. När det allmäna betalmedlet utgörs av räntebelastad skuld får vi ett system som bygger på evig skuldsättning för att skapa ekonomisk tillväxt.

Det är alltså affärsbankerna, inte Riksbanken, som enskilt kontrollerar sedelpressen och trycker 98 procent av de pengar som är i omlopp. I takt med att skulderna växer får privata aktörer mer och mer kontroll över samhället utan att någon har ifrågasatt det. Med krav på evig tillväxt staplas räntekostnaderna på hög och systemet blir till slut skuldmättat. Vid denna tidpunkt börjar ekonomin att gå baklänges och den finansiella belastningen på betalmedlet kväver den produktiva ekonomin.

Vi får då realekonomisk deflation och finansiell tillgångsprisinflation, sammantaget stagflation. Skuldmättnaden suger ut pengarna som samhället behöver för att kunna fungera och tränger undan användandet av kronor som blivit allt mer knappa. Bankernas skuldpengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken och finanskrisen blir ett faktum.

Pandemin används för att dölja bedrägeriet med det globala kreditbaserade banksystemet som är dömt att haverera på matematiska grunder. #Skuldslaver i#SvenskGuldgrävarspänst #GrundluradBefolkning