Om oss

Make Sweden Great Again

Här samlar vi de senaste nyheterna så du har koll på research, events och initiativ från communityt som älskar Sverige, frihet och sanning.
Tillsammans verkar vi för ett styre som sätter Sveriges befolknings intressen överst på agendan. Vi vill genom upplysning skapa en medveten befolkning från gräsrötterna som tillsammans kan stå upp för våra grundlagsskyddade rättigheter, ställa krav på politiker och tillsammans utgöra en positiv kraft som gör Sverige till ett bättre land. Vi har ett hårt arbete framför oss men tillsammans kommer vi kunna påverka, upplysa och ta fram konkreta förslag som påverkar Sveriges framtid.

Vår Vision för Sverige

Vi tycker att Sverige måste införa ett rättssystem värd namnet där den organiserade brottsligheten, penningtvätt och korruption kan bekämpas. Vi måste se över bidragssystemet och välfärdssystemet för att säkerställa att våra gemensamma skattemedel disponeras på ett rättvist och effektivt sätt. Vi tror på entreprenörskap, att vi frångår ett bidragssamhälle till ett samhälle där entreprenörskap och det lokala samarbetet i sverige främjas.

Anti-globalisering & Bankreform

Globaliseringen och digitaliseringen de senaste 30 åren har gynnat ett fåtal individer på bekostnad av alla andra. Det är egennytta och vinstmaximering åt privata företagsintressen som styrt våra samhällsbärande funktioner. Vi säger därför nej till bistånd, öppna gränser och att det svenska folket kommer i sista hand.
Det finansiella systemet består av enskild kontrollerad räntebelastade skulder och det systemet är nu skuldmättat. Det privatägda riksbankerna och bankerna trycker nya pengar som lånas ut pengar till privatpersoner, företag och länder. Systemet har ett tillväxtkrav som inte kan uppnås, vilket i sin tur lett till en akut likviditetsbrist i hela systemet. Trots att man försökt dölja haveriet och bedrägeriet så är det nu ett faktum och Sveriges folkvalda behöver ta kontroll över vårt gemensamma betalningsmedel och införa ett nytt finansiellt system.

Politiskt Oberoende & Demokrati

Vi är politiskt oberoende av den enkla anledningen att det inte finns något parti som representerar det svenska folkets intressen. Sverige har i realiteten styrt av icke folkvalda personer, företag och organisationer. Vi har levt i en illusion av demokrati. Det blir helt enkelt inte mycket makt som kan utgå från folket när vårt gemensamma betalningsmedel, läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin, tech industrin, kraftförsörjningen och telekom infrastrukturen kontrolleras av privata intressen som i sin tur styr politiken. Vi kan utgå ifrån att våra politiker är tillsatta av samma egennyttiga aktörer vilket resulterat i att det inte spelar någon roll vilket parti man röstar på.

Framtiden

Vi tycker att hela regeringen måste avsättas och ersättas av ett helt nytt styre i en ny struktur. För oss är det en självklarhet att samhällsbärande funktioner ska drivas i syfte att gynna alla oss som nyttjar det och inte för att gynna privata aktörers vinstmaximering. Vi vill återinföra tjänstemannaansvaret, ha mindre styrning från regeringen, ett förenklat regelverk för näringsidkare, lägre skatter och ett rättssystem där alla är lika inför lagen. Sverige behöver en helt ny samhällsstruktur som bygger på att det svenska folkets intressen kommer i första hand, ett land där vi har verkligt medbestämmande och sann demokrati.

Tillsammans kan vi MAKE SWEDEN GREAT AGAIN