Kopierat från Facebook, skrivet av Erik Johansson.

“Det här är frågor om hur den djupa staten ska fungera”, säger Peter Hultqvist som är minister (s) för den svenska krigsindustrin om inriktningen av FRA:s signalspaning. Agenda (vid 17m33s) Sveriges Television, 30 maj 2021.”

Ovanligt ordval från en försvarsminister. All signalspaning som inhämtar underrättelser på befolkningen genom att avlyssna och övervaka data- och/eller teletrafik sker via Ericssons telekomnät som finns etablerat i över 180 länder. Den globala djupa staten är nu inte längre en konspirationsteori utan ett konspirationsfaktum, även i Sverige som utgör kärnan. Den består av tusentals människor inom det finansiella systemet, säkerhets- och underrättelseapparaten, det militär-industriella komplexet, domstolarna och de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna.

Det inofficiella nätverket som bildar en stat inuti staten – den djupa staten – må vara hemlig, men allt sitter ihop med Investor och Wallenbergsstiftelserna tycks vara en gemensam nämnare som återkommer ofta. Avlyssningen går hand i hand med krigsindustrin aka försvarsindustrin som är kopplat till banker och media som alltså styrs av den svenska globalistfamiljen Wallenberg.

Uttrycket Deep State eller den djupa staten har sedan 1990-talet använts i och om Turkiet för att beskriva hur delar av militären, säkerhetsorganen, rättsväsendet, polisen, administrationen och byråkratin, och ibland också maffian, bildar en stat i staten som inte svarar inför det civila politiska ledarskapet.

I Sverige har uttrycket tidigare använts i en begränsad mening av skribenter som Peter Wolodarski (DN) och PM Nilsson (Dagens Industri), för att de sedan ska kunna visa att det inte finns någon djup stat varken i USA eller i Sverige, och om den finns att den åtminstone inte har någon makt.

Michael Hayden, före detta chef för CIA och för NSA (National Security Agency) och numera flitig TV-kommentator, har nyligen i boken The Assault on Intelligence, försäkrat att Deep State är en konspirationsteori och att det inte existerar någon djup stat i USA. Hayden var förresten i Sverige i samband med nobelfestligheterna 2017 och intervjuades då av Wolodarski.

Åt den andra extremen går Wilhelm Agrell som i en artikel i Sydsvenskan menar att varken presidenterna Richard Nixon eller Donald Trump hade eller har någon chans mot “Washingtonträsket” det vill säga säkerhetsorganen och “den djupa staten i dess mest utvecklade form”.

Ända sedan Eisenhower överraskande beskrev det militär-industriella komplexet i sitt avskedstal 1961 som en fara för den amerikanska demokratin har hela bibliotek skrivits om hur vapenindustrin och militären påverkat både inrikes- och utrikespolitiken. Det finns en omfattande litteratur om banden mellan Wall Street och politiken och numera också om Silicon Valley och övervakningssamhället.

Länk till klippet hittar du här.