Kopierat från Facebook, skrivet av Lasse Wikman

En sista gång jag ska förklara varför Donald Trump valde att promota vaccin. 2019 hade Donald Trump vänt amerikansk ekonomi, den sköt i höjden. Företag som under tidigare administrationer valt att flytta ut sin verksamhet till andra länder, exempelvis Kina, valde att ta hem sin industri till USA. Nya jobb skapades och den svarta och latinamerikanska klassen, fick arbeten.Dessutom valde Donald Trump bl a att se till att medicinpriserna sjönk. Folket över lag fick det bättre. Ja mycket bättre än de någonsin haft.

Då kom pandemin som såg till att stänga hela världen. Ekonomin dalade, inte bara i USA utan i hela världen. Det här var en strategi som den osynliga fienden och eliten gillade skarpt. Genom den djupa statens tentakler lade man ut förhållningsorder på hur pandemin, som var fruktansvärd enligt alla den djupa statens lakejer, skulle skötas. Det blev mask och avstånd som gällde. Städer och hela länder stängde ner. Det blev ett trauma för alla människor som drabbades. Inte nog med att människor stängdes inne i sina bostäder.

Det påstods att massor dog av Covid-19. I detta läge sade Donald Trump, mars 2020, att han hade blivit smittad. Han kunde efter några dagar skrivas ut från sjukhuset. Fullt återställd. Donald Trump sade att det finns en kur mot coronaviruset. Det heter hydroxiklorokin. Direkt blev Trump baktakad av den farmaceutiska industrin. Dessutom skrev man en lögnaktig artikel i den ansedda tidskriften The Lancet och beskrev hydroxiklorokin som någonting farligt och att man kunde dö om man tog det.Ekonomin sjönk ytterligare. Då tog Donald Trump greppet om att ta fram ett vaccin. Han insåg att om ingenting gjordes, så skulle den djupa staten få som de ville. En världsrecention av ekonomin, vilket skulle bana vägen för The Great Reset, Kinas övertagande av USA och världen.

Donald Trump är en vaccintionsmotståndare. Men här ställdes han inför ett val. Rädda USA och världen, eller hela vår jord skulle gå under, bli en total diktatur med elit och slavar sant utrotade av ca 6,5 miljarder människor. Vaccinet blev något som inte den djupa statens lakejer hade räknat med att Donald Trump skulle fixa. De hade sagt att pandemin kunde bara fås ett slut med vaccin och här stod nu Donald Trump med ett färdigt vaccin. Den djupa staten hade sagt att det skulle ta mellan 3-5 år att kunna framställa ett vaccin. Nu fanns det genom DT.Distributionen började inte bara i USA utan ut över hela världen. Människor dog p g a att det var otestade vacciner som kom ut på marknaden.

Det Donald Trump sade i och med att vaccinet kom ut var, att det finns andra botemedel. Exempelvis c-vitaminer, solen, klorin och hydroxiklorokin. Han sade dessutom att alla behöver inte ta vaccinet eftersom det är otestat. Nu stod Donald Trump inför vägvalet att låta människorna ta vaccinet och många skulle dö och få igång ekonomin igen. Eller att inte låta människorna ta vaccinet. Donald Trump valde att föra ut vaccinet och därigenom öppna upp samhällena igen. Det alternativ han hade emot detta var, att människor skulle ta saken i egna händer och därigenom skulle ett inbördeskrig stå för dörren. Detta inbördeskrig skulle med största sannolikhet eskalera och övergå till ett regelrätt världskrig. Ett sånt krig skulle kosta flera hundratals miljoner människors liv.

Nu dog det människor pga vaccinet, men inte i proportion till vad krig skulle åstadkommit. Det är därför Donald Trump valde att backa upp vaccinet, trots att han är motståndare till det. Han valde livet, freden och förhoppningsvis friheten, framför död, misär, våld, och alla andra hemskheter som ett krig medför. Nu visar det sig, att Donald Trump gjort rätt. Pandemin var bara ett sätt att skrämma människor. Vaccinerna är det färre och färre som tar. Människor dör av de giftiga doserna, men nu börjar motmedel att komma fram. Dessutom ökar motståndet mot dessa gifter oss som ett svar på posten har nu Nurnbergsrättegången inletts. Där ska de ledare från olika länder, dömas för att de gått den djupa statens väg, mot sitt eget folk.

I förlängningen kommer det mycket säkert att bli förbjudet att injicera människor med någon av de 4 s k vacciner som framställts. Motmedel kommer troligtvis i form av örter. Som ni vet befinner vi oss i krig. Ett informationskrig som är lika påtagligt som ett reguljärt med vapen. Men hade inte Donald Trump hindrat den djupa statens framfart, så hade vi med all säkerhet levt i ett mycket sämre Sverige än det vi upplever nu. Den djupa staten är på kraftig tillbakagång. De är trängda från alla håll. Men slaget är inte över och segern för oss patrioter är ännu inte bärgad.

Tillsammans ska vi vinna slaget mot mänsklighetens fiender nr 1 – Kabalen/Den osynliga fienden /eliten /Den djupa staten och alla dess okänsliga drägg.