Kopierat från Facebook, skrivet av Roger Q Johansson.

Jag tänkte försöka göra en så kort sammanfattning som möjligt av min syn på läget.Det är nog svårt att göra det kort men jag gör ett försök iaf!

Den korrupta makteliten, som manipulerat och styrt samhällsutvecklingen i hela världen bakom kulisserna under oerhört lång tid, har haft sin plan klar länge.Man har haft kontroll över i princip världens alla tunga politiker, makthavare, hela Hollywood, mediabolag, rättsapparaten och de globala storföretagen. Deras makt har varit massiv.

Under 1900-talet fick denna maktelit kontroll på världens penning- och finanssystem. Den viktigaste händelsen var när Federal Reserv kuppades igenom (som vanligt när opopulära beslut ska tas så skedde det när många har uppmärksamheten på annat håll, dagen före julafton 1913.) Påpassligt nog så hade de alla de viktigaste politiska motståndarna till denna gigantiska finansiella maktförflyttning omkommit när Titanic gick till botten året innan. Att ha oinskränkt makt över skapandet av pengar gjorde dem om möjligt ännu mer mäktiga. Pengar och rikedom hade man nu oändligt av! Så pengar blev då inte längre den enda drivkraften för dessa människor.

Det finns ett talesätt som lyder: Mycket vill ha mer och satan vill ha fler…Händelserna som sedan följde passade makteliten misstänkt perfekt – 1:a världskriget, den stora depressionen på 30-talet, 2:a världskriget – allt ledde på ett exakt och skräddarsytt sätt till ännu mer koncentrerad makt och gjorde det möjligt för makteliten att omforma hela världens politiska system till sin fördel. Tittar man närmare på skeendena så förstår man att dessa grymheter orkestrerades av makteliten. Global kontroll över alla människor i hela världen, genom finanssystem och stora centralistiska organisationer med icke valda tjänstemän som kunde kontrolleras, blev nu målet. Ännu mer makt..

Man började så småningom se världens befolkning som det enda hotet mot sin makt. Internet var ett tudelat svärd. Å ena sidan gav det möjlighet till ännu mer kontroll för makteliten men å andra sidan kunde människors möjlighet till global kommunikation med varandra utgöra en fara. Planen var dock klar: när nuvarande ränte- och skuldbaserade oljedollarsystemet havererar av sin egen skuldtyngd (vilket är matematiskt oundvikligt) så skulle det ersättas med ett elektroniskt system. Det gamla systemet hade fyllt sin uppgift väl. Bland annat att sakta men säkert suga ut ekonomiska resurser från världens befolkning och förflytta dessa till makteliten.

Man har naturligtvis alltid lagt mycket möda på att dölja sina förehavanden för allmänheten. Den absolut viktigaste parametern för att kunna behålla och öka kontrollen är att majoriteten av jordens människor hålls ovetande om hur verkligheten ser ut. Skulle det komma ut riskerar allt att förloras. I och med Internet har spridningen av kunskapen om detta ökat. Det nya systemet skulle också vara ett system med så hård kontroll att uppror mot det skulle bli omöjligt. Kraschen av det ekonomiska systemet riskerar att avslöja och visa för människor att de har blivit lurade. Därför är det ett mycket känsligt skifte. Det måste ske på ett sätt så att folk inte fattar misstankar om hur det egentligen fungerade.

Planen var därför att ställa till en kraftig oreda i världen för att rikta människors uppmärksamhet på:

1. Få till ett medelintensivt krig med Ryssland, kärnvapenhot från Nordkorea.

2. Kaos i Mellanöstern med omänsklig grymhet, ISIS finansierades och organiserades för att slå sönder inte bara Syrien utan alla länder där nere.

3. En global pandemi som man kunde stänga ned samhället och kontrollera människor med förevändning av…

4. Kraftig överdrift av hotet om global uppvärmning. Och därmed kunna avsluta oljedollarsystemet eftersom ingen längre får använda olja och kontrollera människors ekonomiska aktivitet.

Alla dessa fyra punkter skulle sedan tillsammans kratta manegen för införandet av maktelitens nästa globala kontrollsystem. Clinton skulle vinna valet 2016 och provocera Ryssland. Ukrainakrisen var en del härvid.Man hade elektroniska rösträkningsapparater som kunde manipulera rösträknandet i stor omfattning. Allt var förberett och klart.

Det kom dock en mycket otrevlig överraskning, Trump vann så stort mot Clinton att den i rösträkningsmaskinerna inprogrammerade röstmanipulationen inte räckte för vinst! Detta skulle visa sig ödesdigert: Kriget mot Ryssland rann ut i sanden. Trumps ekonomiska politik visade på möjligheter som alla tidigare påstått inte fanns. ISIS rensades ut i Syrien. Maktelitens kontroll av Nordkorea togs bort. Trump visade världen hur mediabolagen används av makteliten och att Global Warming var en lögn. Hur Hollywood används, hur FN används osv. Människor kunde nu börja se hur makteliten arbetade.

Om många människor förstår så är det slut med maktelitens planer! Alla tricks de har i lådan som avslöjas kan aldrig mer användas av dem..Kvar hade man dock pandemin. Man var tvungen att se till att kunna fuska mer än 2016. Rejält. I skydd av pandemin kunde man fuska ordentligt, med påstådda poströster. Det blev jordskredsseger för Trump. När man såg vidden av det fick man förutom det elektroniska röstmanipulerandet stoppa rösträkningen mitt i natten och slänga in hundratusentals poströster i strategiska valkretsar. Det lyckades men gjorde också att det blev lättare att se att de fuskat.

Tanken i ursprungsplanen var att med pandemin som förevändning krascha ekonomin helt och hållet för att sedan, till sommaren 2021, utkomma med vaccin och samtidigt rulla ut det nya ekonomiska systemet med full kontroll av befolkningen.Passersedlar, elektronisk vaccinpass osv är delar i deras kontrollsystem. Trump och Putin såg till att ha vaccin redan i december 2020, innan ekonomin hade kraschar. Detta ställde också till det rejält för det för att folk också lättare kan se agendan.

Makteliten sitter nu insnärjd från anklarna och uppåt och deras valmöjligheter är kraftigt begränsade. Alltmedan allt fler människor för varje dag som går vaknar. Katastrofen för makteliten är ett faktum för nu är det en alldeles för stor andel människor som är medvetna om deras agenda och det är inte längre möjligt att genomföra den på sätt som planerats. Folk får absolut inte känna till agendan innan vi är fast i deras nya kontrollsamhälle. Penning- och finanssystemet har gått på övertid i flera år nu och det finns inte mycket tid kvar.

Det var tänkt att börja raseras under Clinton och avslutas med krig och pandemi som spiken i kistan. Men nu finns inga av maktelitens rök- och spegelåtgärder kvar i någon verklig mening. När finanssystemet rasar så måste de ha kontrollsamhället på plats och det utan att människor fattar misstankar. Det är kört med det nu. Istället ska vi nu hjälpa och utbilda dem som ännu inte förstått hur det ligger till och sedan ska vi tillsammans bygga en värld som är till för oss och inte för makteliten. Vi ska bygga en värld som hindrar att det vi har varit med om händer igen för så länge som möjligt så att framtida generationer kan slippa vara slavar under korrupta och ondsinta individer.

Denna process, som vi alla deltar i, är en gigantisk händelse och en enorm global befrielse för mänskligheten – det är faktiskt bibliska proportioner! The Great Awakening. Väldigt mycket mer kan tilläggas till denna berättelse men jag får nöja mig här annars blir det för långt. Men sammanfattningsvis- grattis till oss, och lång näsa till makteliten! Fortsätt förklara läget för så många som möjligt för det är genom att vi blir en stor majoritet som förstår som vi slutligen och definitivt krossar maktelitens psykopat-ambitioner och kan gå vidare!

Man kommer att gå över till guld och silver-baserat. Den s k Petrodollarn kommer att tas bort som betalmedel. I stort sett har alla världens länder, alltså de som vill se en ljusare framtid, gått med på det här. Det betyder att också Sverige inordnar sig i systemet. Åter igen kommer vår valuta att räknas utifrån de guld och silver som backar upp den, vad valutan kommer att heta vet jag inte. Besparingar du har i banken rörs inte. De blir kvar, de omvandlas till den nya valutans kurs. De skulder man har blir kvar, men räntan på alla lån avskaffas. Så här långt har jag försökt att förstå vår framtid. Det gör att Federal Reserve faller. Likaså den Europeiska Centralbanken. Sveriges Riksbank kan jag tänka mig bli kvar, för att ombesörja svenskarnas lån etc Dessutom gäller det nog även svenska statens lån. Hur länge det kan bli såhär, vet jag inte. Men de privata bankerna har nog sett sina bästa dagar.

Alla som tycker att det inte går tillräckligt fort, med att visa resultat på framåtskridande för Donald Trump och hans plan. Ni måste ha tålamod. Att ta ner ett system som Kabbalen och dessa satansdyrkare har arbetat med och i stora delar genomfört under flera hundra år, det tar tid.I veckan har man arresterat ca 75 personer som ägnat sig åt sextrafficking. Delstaterna Texas och Mississippi har förklarat att alla masker kan sluta att användas och delstaterna öppnar upp fullständigt. Guvernör Cuomo i New York, har blivit fråntagen rätten att beordra och bestämma över hur sjuka människor ska tas om hand. Allt vad gäller Covid-19-pandemin får han inte beordra över. Han har nu blivit inofficiellt delgiven att avgå. Flera andra guvernörer är också på gång att få möta rättvisan. Det är guvernörerna i Kalifornien, Michigan, Georgia, Wisconsin och Pennsylvania. Så den så kallade pandemin räknar man med att den ska ha avklingat till april och vara totalt överstökad precis som en vanlig influensa under första delen av sommaren.

De som inte förstått detta med att Donald Trump har sett till att vaxx kommit snabbt, har då heller inte satt sig in i problematiken. Trump och hans administration tog fram vaccinet, för att inte Demokraterna skulle kunna hävda att det var de som gjorde det. Genom att ta fram vaccinet så hade Trump gjort klart för Demokraterna och den Djupa staten, att nu fanns inga hinder för att öppna upp alla delstater. Donald Trump gjorde också klart väldigt tidigt, att människor kunde välja på att ta Hydroxiklorokin och C-vitamin istället för vaccin. Så egentligen gick Trump ut och ville att så många som möjligt tog allt annat än vaccin. Men eftersom många överhuvudtaget inte lyssnade på honom då, så tog också många vaccinet.Tyvärr.

Om inte dessa alternativ kommit på plats, så hade hela detta vansinne med Covid-19, bära mask och stänga människor inne, kunnat leda till inbördeskrig i slutändan. Folket är precis som vi här i Sverige, frustrerade och förbannade över galenskapen som f n har stora delar av världen i sin makt. Den person som sitter i Vita Huset och styr, tror man inte är Biden eller Harris, utan det är militären. Allt går enligt planen. Så ha tilltro till att världen vänder till en fredlig, harmonisk, rättvis och kärleksfull Moder Jord. ”Tillkännagivandet kommer från USA den 27 mars 2021”.

Trump och militären satsade på den 4 mars (republikens traditionella invigningsdag) men Gesera-banksystemet kom inte igång förrän lördagen innan. Behövde få det igång först, så det blev en fördröjning eftersom alla 209 länder inte var redo för ändringen.Därför kraschade Federal Reserve i förra veckan (onsdags) när Gesera rullades fullt ut. NU ÄR FED-BANKARNAS TID ÄR FÖRBI och KABALENS pengar och tillgångar är helt konfiskerade av patrioterna. Putin beviljades att komma ut med nyheterna först. Andra länder ska följa efter.Enligt rykten har Putin gått ut i Rysk TV o meddelat att de krossat den nya världsordningen, NWO”.Det fanns en tunnel mellan Vatikanen och Jerusalem. Den var fylld med guld, ädelstenar och artefakter. Det behövdes 12 st stora fraktflygplan för att ta allt det till USA. Bara det som fanns där är tillräckligt för att driva hela jorden. Då har vi ännu inte tömt det som finns i London… Allt detta är pengar som eliten har stulit av oss andra. Det ska senare fördelas till oss alla, men endast om du är en laglydig person.

Donald Trump har fullständig kontroll. Han har nu greppet om det totala systemet. Det här är en del av planen, att återföra makten till folket. Just nu kan befolkningen se hur Biden utifrån den osynliga fienden, förändrar allt med blixtens hastighet, allt till fördel för den Djupa staten. T o m de som röstade på Biden, inser nu hur illa han behandlar landet och folket. Det här var inte alls vad de vill ha. Fler och fler av dessa Biden-sympatisörer säger att, det här var ett stort misstag. Vad Donald Trump så envetet gör, är att väcka människorna. När de sedan är vakna, måste han lära dem vad som är rätt och vad som är fel.För det stora målet är att förena hela landet.

Att alla oavsett Demokrater, Republikaner eller någon annan sympati, få hela USA att bli ett. De enda, ca 5-10 % av befolkningen kommer aldrig att acceptera vad Donald Trump är på väg att göra. De vill ha ett helt annat land.De är denna minoritet som sluter sig i grupper som Antifa och BLM.I The Bias News skriver man. En månad inpå Bidens presidentskap har Youtube kontot för Vita Huset aldrig i historien varit så impopulärt. Den Djupa statens lakejer är så nervösa och vill göra allt så fort, allt för att köra över folket. I Texas har massor av valarbetare blivit arresterade för valfusk. Det kommer att hända att fler och fler blir arresterade över hela landet. De arresterade valarbetarna kommer att tala och tala och berätta allt. Vilka som uppmanade dem att fuska och med vilka medel. Allt kommer de att säga, för att komma undan så lindrigt som möjligt.

Det är genom folket som Donald Trump och hans patrioter kommer att ta tillbaka landet. Militären kommer att vara stand by, för att kontrollera allt och upprätthålla ordning. Det är när landsförräderi, brott mot mänskligheten och liknande kriminella handlingar som den osynliga fienden, den djupa staten och de korrupta politikerna och bankfolket kommer att börja reagera. Då är det nödvändigt att ha militära resurser på plats. Det troliga färdriktningen är enligt Dave, att militären får komma in och spela en mer central roll, när den Djupa statens sympatisörer som Antifa och BLM blir utkallade ut på gator och torg. När militären i Myanmar gick in och slog ned den kupp som var iscensatt av den osynliga fienden, förändrade MSM och Den djupa statens lakejer sin benämning på militären. De sade att militären var terrorister. Precis så kommer det också att bli i USA. Den djupa statens lakejer kommer att gå emot militären.

När det gäller ”pandemin” så vill man att alla ska vaccinera sig. Detta för att få kontroll på människorna genom vaccinationspass. Det är ju precis så här i Sverige också och det är precis så jag skrivit till Socialdepartementet. EUs Ursula von der Leyen kommer i denna månad att föreslå sina medlemsländer att införa ett digitalt vaccinationspass. Guvernör Cuomo och hans övriga guvernörskollegor som sett till att placera äldre sjuka på vårdhem utan vård, så att de dog, ligger mycket risigt till. Vad mer som Cuomo har emot sig, är att kvinnor börjar berätta om sexuella trakasserier som han utsatt dem för. Men de kvinnor som ställde upp för Metoo rörelsen finns inte på gatorna och protesterar mot Cuomo. De kvinnorna var globalister och ställer inte upp mot en globalist som Cuomo. Men nu startar lagens kvarnar att mala, för att ta reda på sanningen bakom Cuomos sexuella trakasserier. Kom ihåg att Cuomo också har en annan utredning emot sig. Den om vårdhemsskandalen.

Enligt Dan Scavino som arbetar tillsammans med Trump och hans medarbetare, ska bil-och båtparaderna återupptas. Det kan vara ett tecken på att händelseutvecklingen förändras nu. På CPAC mötet sade Trump bl a att han inte kommer att starta ett nytt politiskt parti. Det är Fake News. Att starta ett nytt parti gör att vi delar på oss. Det ska vi inte. Trump sade också att vinden blåser inte Alice. Om man läser en Q post så står där om Alice i Underlandet.Underlandet var Saudiarabien som Trump såg till att pedofilin ränsades bort. Alice är Hillary Clinton. Vi får se framöver vad som kommer ut ur det. Fortfarande är Donald Trump president. En skuggpresident. Biden är president i Vita Huset. (Nej, president i en TV-studio för han har aldrig fått tillgång till Vita huset. Dessutom dog den riktiga Biden för två år sedan i en hjärtinfarkt. Den vi ser idag är skådespelare eller dubbelgångare. red.anm).

Donald Trump tänker ta tillbaks Vita Huset. När? Det är folket som tillsammans med Donald Trump tar tillbaka landet.