De senaste 4 åren har USA haft ett militärt presidentskap och syftet varför militären bad Trump att ställa upp som presidentkandidat var att dom behövde den exekutiva makten för att kunna gå tillbaka till konstitutionen som den är skriven, att all makt utgår från folket. Målet var att slutföra den JFK påbörjade att ta tillbaka makten från korrupta politiker och andra icke folkvalda och ge tillbaka landet till folket, ta ner FED och splittra CIA i tusen bitar. (Se video här)

Det här handlat om att rensa ut korruption bland politiker och icke folkvalda maktelement som fungerat som en skuggregering även kallad djupa staten (eftersom det är en stat i staten). JFK hade samma mål men blev som vi alla vet skjuten och sedan dess har militären arbetat med planen att dränka svampen genom infiltration och få rätt personer på rätt platser. 

Den 1 april 2020 på presskonferensen från Vita Huset annonserade militären att man genomför en militär stingoperation med 22 andra länder att ta ned ”knarkkarteller, korruption och andra onda personer.” (Se video här)

Efter det har vi sett arresteringar, ”jordbävningar” när dom rensat tunnlar men mycket har skett i det tysta och media har helt hållits utanför eftersom det ägs av samma maktelit som man nu dränerar. 

Medias drev mot Trump har varit på sedan dag ett och att skapa opinionsbildning mot Trump med alla fula knep dom kan så dom kan få bort honom från makten. Anledningen är att Trump är ett hot mot den globala makteliten, de an 1 % som redan kontrollerar det monetära systemet och 95 % av jordens resurser, som haft som mål att införa The Great Reset, på svenska kallad den ekonomiska omstarten.

Planen att ta ner den globala makteliten är noga planerad och till sin hjälp har man skapat en digital gräsrotsrörelse som man anonymt gett information under flera års tid (läs informationen här) och på så vis kunna bygga en arme med digitala soldater som kunnat motverka propaganda, sprida sanning, avslöja korruption och lögner. Se en sammanfattning av planen här.

Media och eliten är väldigt hotade av den här informationen och har givetvis försökt smutskasta rörelsen, stänga hemsidan och alla som delar informationen, helst skulle de vilja få reda på vem eller vilka det är som ligger bakom informationen. De flesta vet inte vad det är, vad det står för eller var man kan ta del av informationen men det kan man göra här. Vid ett tillfälle frågade dom Donald Trump om det, se video nedan.

Det vi kommer se kommande månaderna kommer få världen att häpna när man inser vad som egentligen har ägt rum på vår jord och hur mycket ondska det har funnits. Allt kommer att komma fram i offentlighetens ljus och vi kommer få revidera vad vi trodde vi visste. Sverige är kärnan i denna globala korruption med Wallenberg i spetsen och det kommer bli smärtsamt för oss som land när allt kommer fram. Många kommer behöva prata av sig och vi behöver finnas där för varandra.

Nothing can stop what is coming

WWG1WGA- Where We Go One We Go All Worldwide